Uporaba dopolnilnih storitev pri analognih telefonskih aparatih

si2000.jpg
Čeprav dandanes le še redko pridemo v stik z analognimi telefonskimi aparati, bo tale vpogled v preteklost vseeno nadvse zanimiv za ljubitelje telefonije. Ogledali si bomo različne tonske signale, ki so slišni v posameznih fazah uporabe telefonskega aparata in dopolnilne storitve, ki so na voljo v telefonski centrali SI 2000 (Digitalni komutacijski sistem) za analogni telefonski aparat. Sistem SI2000 se je rodil že davnega leta 1979, zgodovino njegovega nastanka in pa nekaj o začetnih telefonije v Sloveniji nasploh si lahko preberete v iskrinem dokumentu Začetki telefonije v Sloveniji.

Tonski signali

Spodaj so opisani različni tonski signali, ki so slišni v posameznih fazah uporabe telefonskega aparata. Med seboj se razlikujejo po kadenci (ritmu), ki je v nadaljevanju natančneje opisana.


tonski_signali.jpg

Dopolnilne storitve

Določene izmed dopolnilnih storitev niso javno znane in tudi ne na voljo standardnim naročnikom. Nekatere izmed njih smo nekateri že morda uporabljali, npr. naročanje bujenja, preusmeritev dohodnih klicev, preverjanje glasovne pošte ipd. V splošnem velja, da se dopolnilna storitev aktivira z izbiro tipk [*][koda storitve][*], deaktivira z [#][koda storitve][#] in preveri aktivnost z [*][#][koda storitve][#].

V tokratnem prispevku bomo napravili pregledali nad kodami dopolnilnih storitev in si pobližje ogledali najzanimivejše med njimi.

V tabeli so navedene kode naročniških krmilnih postopkov. Pri tonskem izbiranju se uporablja ista koda za aktiviranje, deaktiviranje in preverjanje aktivnosti dopolnilne storitve. Zato je v tabeli navedena le koda, ki velja za vse krmilne postopke za določeno storitev.

Poleg storitev, ki so navedene v zgornji tabeli, dokument opisuje tudi nekaj ostalih nadvse zanimivih, kot je npr. storitev “vstop v zvezo“.


11_vstop_v_zvezo_cint.jpg
* [R] označuje ozemljitveno/kalibrirano tipko

Vir: SI2000, Digitalni komutacijski sistem, UPORABA DOPOLNILNIH STORITEV, ANALOGNI TELEFONSKI APARAT, © ISKRATEL 2002

Objavi komentar

Your email is never published nor shared.